Petro challenger Emmnauela Drouillon ki te nan delegasyon dwa zimen ak anti koripsyon ki te vin fè depoziyson sou dosye Ayiti devan sou komisyon Afè Etranje a nan chanm depite ameriekn an di li satisfè de rankont la pandan ke pwòch gouvèènman panse yo te dwe gen dwa alapawòl tou nan sal la.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *