L’Association des industries d’Haïti (ADIH), la Chambre de commerce et d’industrie Haïti et la Chambre de commerce et d’industrie de l’Ouest (CCIH/CCIO) ainsi que la Chambre franco-haïtienne de commerce et d’industrie (CFHCI) pibliye yon nòt pou laprès pou eksprime enkyetid yo desizyon leta pran pou l remete an kesyon kontra ki lye EDH ak konpayi k ap vann leta enèji elektrik.
Nòt la site kòm ekzanp kontra leta te siyen ak konpayi SOGENER la ki te klè sou fason pou rezoud konfli ki ta genyen ant 2 pati yo. 3 òganizasyon patwonal yo deklare nan nòt la ke leta pa kapab itilize lajistis pou rezon politik e ke jodi a diktati pa alamòd ankò. Gouvènman an bò kote pa l reyaji pou di konpòtman kèk manm nan sektè prive a sou dosye SOGENER la se pou entimide lajistis pou anpeche l fè travay li. Nan yon nòt Minis Kominikasyon an pibliye sou kont Facebook li, gouvènman di li regrèt ke sektè puisan sosyete a ki fòme klas oligachi e ki kenbe ekonomi peyi an notaj, kontinye ap kòpòte kòm moun ki odesi de lalwa.
Bò kote pal, avoka k ap defann konpayi SOGENER la egzèse yon aksyon an hebeas corpus pou l kapab anile envitasyon pakè a fè kont responsab yo ke li konsidere ki menase libète endividyèl. Pakè a lanse yon manda pou arete tout moun ki enplike nan dosye Sogener la apre yo te boude 2 envitasyon pou vinn defann akizasyon k ap peze sou yo tankou faux et usage de faux en écriture privée, surfacturation, enrichissement illicite, abus de confiance et association au préjudice de l’État.”

Leave a comment

Your email address will not be published.