Reyaksyon Kèk Patizan Ansyen Prezidan Jean Bertrand Aristide nan Okasyon Anivèsè 16 Desanm 1990 la

Reyaksyon kèk Patizan Ansyen Prezidan Jean Bertrand Aristide nan Okasypn Anivèsè 16 Desanm 1990 la.