Pandan mond lan kòmanse dekouvri vitès 5G, Lachin li menm deja ap pran direksyon 6G. Minis Chinwa a nan Syans ak Teknoloji dènyèman gentan lanse...