Nan wout pou ale Gresye, gen yon zòn ki rele «Le Lambi». Ladann, gen yon ti lokalite ki rele Lambi 7, kote moun zòn lan ale...