Plizyè Aktè nan Sistèm Edikatif la nan Latibonit la Mande Otorite yo Pran Pispozisyon pou Lekòl Relouvri

Plizyè aktè nan sistèm edikatif la nan Depatman Latibonit la tankou direktè Depatmantal edikasyon an, kèk direktè, ak profesè lanse apèl bay otorite la polis, la jistis ak la meri nan depatman an pou pran dispozisyon kap pèmèt repriz aktivite eskolè yo. Detay ak Exalus Mergenat.