Plizyè Milye Fidèl Legliz Katolik Selebre Fèt Marie Immaculée Conception nan Pòtoprens

Yon pakèt fidèl lelgliz Katolik selebre fèt Marie Immaculée Conception nan Pôtoprens dimanche 8 desanm 2019 la . Nap invite w suiv yon ekstrè nan dewoulman selebrasyon an soti nan lari a rive anndan stad Sylvio Cator.