Ministè Edikasyon Nasyonal Modifye Kalandriye Ane Eskolè a Akoz Peyi Lock la

Minis Edikayon Nasyonal Pierre Agenor Cadet pale ak laprès sou modifikasyon leta oblije fèè nan kalandriye ane eskolè a akoz twòp jou lekòl elèv yo pèdi pandan kriz politik la ak peyi lock la. Video: Yves Manuel.