Atelye Restitisyon Komisyon Fasilitasyon Pasasyon Pouvwa a

Komisyon fasilitasyon pasasyon pouvwa altènativ konsansyèl pou refondasyon leta a, òganize, vandredi 13 desanm 2019 la, yon atelye restitisyon pa rapò ak prensipal ide diferan sektè ak pèsonalite osijè gouvènman tranzisyon ripti a. Swiv yon repòtaj ak Renan Toussaint