Fanmi Lavalas Ap Òganize 3 Jounen Reflezyon pou Make 16 Desanm 1990

Òganizasyon politik Fanmi Lavalas ap òganize 3 jounen refleksyon nan kad yon Atelye ki batize “ 3 jou bò Tab la “ yon eveneman ki reyini plizyè Militan Politik nan estrikti sila a yon fason pou make 16 desanm 1990 la.