Yon Atelye Konsiltasyon sou Plan Aksyon Nasyonal Dwa Moun ann Ayiti

Nan kad yon seremoni ofisyèl delege pou Dwa moun ak lit kont esktrèm povrete Madam Stephanie Auguste nan tèt kole ak patnè li yo lanse yon Atelye Konsiltasyon sou Plan Aksyon Nasyonal Dwa moun ak rekòmandasyon Konsèy Dwa moun te fè ak Ayiti….. Repòtaj Matiado Vilme