Eddy,kote w?M mande kote w?

Gen nouvél ki di ou mouri.Sa sa vle di ? Mouri,m pa konn sa sa vle di. Epi,oumenm Eddy,Nég Sen mak,ou pa ka mouri.Ou pa mouri ! Kote w ?

Jean Brierre,Jacques Roumain,Anthony Lespés,Jacques Stephen Alexis,Franketienne,Georges Sylvain,Jean-Claude Fignolé, René Piquion,ap tann ou. Ayiti nan malsite.Ayiti nan koma desounen.Kote w dokté Eddy ?Mal la pa maladi natirél.Ou konnen sa. Mal la se mal ledikasyon.Mal la ekri nan silabé malouk. 

Kote w,dokté Eddy ?Ou konnen pwoblém nan.Se pou sa ou depoze estetoskop,ou chanje l pou plim ak baton lakre. Anpil lank koule,anpil liv pibliye,anpil dyalektik tonbe,ou mennen batay la an bon Gouvéné lawouze.Maten,midi,swa,ou travay pou kilti peyi Dayiti wouze jaden lespri,bay bon pwodwi lakonesans. Batay la komanse,batay la komanse lontan,men li bezwen limyé w pou klere wout delivrans, pou sou laté Dayiti tout moun se moun. 

Kote w,dokté Eddy ?Jenés la di w mési. Ayiti di w oné-respé.Senmak leve drapo rekonesans pou pitit li. 

Kote w,dokté Eddy ? 

Ou la. Nap tann ou. Ou pa mouri. Kote w ye a, nou tande vwa a kap chante Fleurs de Mai,ak Jazz des Jeunes.Nou tande vwa a kap chante Fanm Senmak ak Les Diables du Rythme.Nou tande vwa a kap chante Bon Aniversaire ak Tabou Combo. 

Kote w ?Ou la, Eddy. Reponn mwen. Ou sonje sa m te di w. M gen plis laj pase w.M pa kwé nan lanmo,men lé ko a lage,lé li pa ka pote tét,wa reyini zanmi,fanmi ak vwazen, wa jwe de mizik pou mwen :Marie joceline,Koupe Kloure ak Gason Total,Tropicana.Apre,wa simen sann mwen nan Lanmé Kase.Ou te di m,wi ! 

Alos,Eddy,kote w ?Nég Senmak gen pawol.Pa fé m sa !Ou pa mouri.Ou pa ka mouri.Madanm,manman,pitit,lafanmi,etidyan,zanmi,vwazen,tout ap tann ou. Zafé Senmak se Loksidan Dayiti a,ou sonje sa ?E koze Louverture ak Dessalines se pwofesé Karl Marx  ak Lénine? Sa wap fé avék yo ? 

Dokté Eddy,prese,prese,nap tann ou.Ou pa mouri,ou pa ka mouri.Kalbendaj rive nan kafou lobéy,demokratur marye ak madigratur.Kote w,kote w,dokté Eddy ? 

Peyi w,Ayiti,ap mande pou ou ! Peyi w,Ayiti,bezwen limyé w ! 

Willem Roméus