Yon Lekòl pou Prepare Pwofesyonèl pou Ede Viktim Tranblemanntè 2010 la ann Ayiti

Se avèk anpil satisfaksyon responsab yo anonse premye seremoni remiz diplòm lekòl la pral dewoule nan jounen dimanch 19 janvye 2020 an.