Ministè Afè Sosyal nan Sidès Gen yon Lokal Tou Nèf pou Bay Popilasyon an Pi Bon Sèvis

Ministère afè sosyal inogure you nouvo lokal pou loje direksyon rejyonal ministè a nan sides. Plis detay ak Evelyne Adonis.