Arcahaie – 18 mai 2020 : « Honte à ceux qui déshonorent le bicolore » a brandi Rosemila Sainvil Petit-Frère

Retrouver ci-dessous le texte intégral du discours de la mairesse de l’Arcahaie, Rosemila Sainvil Petit-Frère, à l’occasion du 217ème anniversaire de la Fête du Drapeau.

Arcahaie, lundi 18 mai 2020 ((rezonodwes.com))–Après le traditionnel Te Deum marquant le 217è anniversaire du Bicolore, la mairesse de la municipalité de l’Arcahaie, Rosemila Sainvil Petit-Frère, accompagnée de ses assesseurs et des autorités et notables de la cité du Drapeau, a pris la parole pour dégager le symbole du drapeau et souligner la nécessité pour les dirigeants de travailler réellement au progrès du pays.

« Il faut nous servir du symbolisme du Drapeau pour résoudre la crise perpétuelle du pays » a lâché l’édile de l’Arcahaie déclarant que « le pays a besoin de citoyens conséquents pour l’aider à prendre le chemin du progrès social, politique et économique« .

Madame Petit-Frère, aux yeux de laquelle Haïti existe bel et bien dans le réel contrairement aux remarques sarcastiques du premier-ministre de facto, Joseph Jouthe de concert avec le président Jovenel Moise, planifie des élections pour des « salopris« , a martelé haut et fort que « quand nous fêtons le drapeau: » nous célébrons ce qui fait la fierté  du pays« . Elle a salué la mémoire de tous ceux et celles qui avaient versé  leur sang pour nous donner  aujourd’hui ce pays quoique meurtri par la perpétuelle crise perpétuelle.

La mairesse Rosemila Sainvil Petit-Frère a lancé un vibrant appel à toutes les générations de couches sociales confondues pour contribuer au progrès de ce bicolore quand il flotte sur un édifice, tout en qualifiant de « Honteux, ceux qui trahissent la devise du pays et déshonorent le drapeau!« .

Rosemila Sainvil Petit-Frère dont le discours de l’année dernière, a marqué le temps de son empreinte, a dénoncé lundi la situation macabre dans laquelle végètent les gens des quartiers populaires du pays et a rendu l’Etat responsable de la gangstérisation de ces zones qu’ elle considère comme un crime. Plus loin, la mairesse a une nouvelle fois tiré à  boulets rouges sur le président Jovenel Moise en soulevant la question d’électrification du pays 24/24. Elle a recommandé à la population de bien surveiller « si effectivement ce projet va se réaliser« . Elle a suggéré que le peuple haïtien ouvre bien grand les yeux pour « fòsé doktè-a fè sezaryèn« .

« Aucun pays ne trace un boulevard devant ses dirigeants pour qu’ ils puissent faire ce qu’ils veulent » a-t-elle averti ajoutant qu’après 217 ans qu’ avions-nous fait de ce drapeau?

Signalons enfin la présence du Monseigneur Patrick Aris qui a officié la messe traditionnelle du 18 mai accompagné du Curé de la paroisse, RP Jean François Tristan.

Pascal Fleuristil
pfleuristil@yahoo.fr

Diskou 18 Me 2020

Selebrasyon fèt drapo

Majistra Rosemila PETIT-FRERE

Vil Akayè

Kòlèg mwen yo,

Otorite nan vil la,

Pèp Ayisyen,

Konpatriyòt mwen yo,

Moun Akayè,

M vin devan nou jodi a, nan gwo dat sa a, jou ki raple n 217 lane nesans drapo a, yon jou ki raple n mèvèy linyon te fè. Se ak anpil emosyon, ak anpil kè sote, ak kè m sou biskèt m vin devan nou gwo jodi 18 me sa a, nan yon sikonstans difisil, kote lemonn ajenou devan yon pandemi, yon pandemi ki kòmanse bay gwo kè sote Ayiti.

Nan okazyon sa a, nou koube n byen ba devan tout frè n ak sè n  yo ki  tonbe anba maladi sa a, an Ayiti kou lòtbò dlo. M vin devan nou  ak achiv moun ki bay drapo ayisyen an tout siyifikasyon li. Sitou, nan moman kriz konsa, kote nasyon yo panike, kote lavi milyon moun menase, kote Ayiti pa prepare pou sa ki ka rive l, selebre drapo a atravè moun ki sèvi l ak lanmou, ak patriyotis se pi bèl selebrasyon ki ka genyen. Nan pèryòd  gwo ensètitid  konsa, selebrasyon drapo a dwe rann omaj ak kalite sitwayen n ap bezwen pou rezoud kriz sou kriz n ap viv depi lè zòt vle fè n kwè  drapo n pa anyen !

Pèp ayisyen, 

Konpatriyòt mwen yo,

«Drapo ayisyen pa yon senp moso twal». Se avèk yon enèji patriyotik san parèy ke, Jacques Roumain, yon ayisyen natif natal te repete mo sa yo pou defann drapo nou an sou lokipasyon. M ap konbine vwa m ak vwa Jacques Roumain pou m raple moun ki rayi nasyon an, moun  kap travay pou dezonore drapo a, tout moun ki trayi drapo sa a, tout moun ki ap remèt egzistans nou kòm nasyon an dout,  tout moun, ki ak chwa fwa yo tande mo libète, yo di GRIMAS, Egalite, yo di WAYAN, Fratènite, yo reponn TWONPRI : «Drapo ayisyen an pa yon senp moso twal». Tout ayisyen ki konprann sa drapo a ye, yo travay pou rann nasyon an fò, yo travay pou devlope ekonomi l, yo travay pou yo prèzeve patrimwàn li. Tout ayisyen ki konprann sa drapo a ye pwoteje timoun, asire sekirite nasyon an. Modèl ayisien sa yo manke nou anpil, ayisyen ki pa blofè, ayisien ki pa mantè ayisien ki pap dechèpiye peyi li.

Honte à ceux qui trahissent la devise du pays !

Honte à ceux qui déshonorent le bicolore !

Je m’adresse en ce jour mémorable à ceux qui conservent jalousement la signification éternelle du bicolore, à ceux pour qui il est préférable de LAVER leur DRAPEAU au lieu de le brûler, oui, au lieu de le piétiner, à tous ceux qui considèrent que le drapeau, c’est du sang qui coule dans leur veine, à tous ceux qui pensent qu’ils sont plus forts, qu’ils sont  plus utiles ensemble, à tous ceux pour qui le destin de la nation, le bien-être des pauvres, l’éducation des enfants, l’autonomie des femmes, le progrès économique sont des responsabilités que le drapeau impose aux héritiers de ces êtres divins qui ont fait la nation haïtienne.

Pèp ayisyen, 

Pi bèl fason nou ka selebre drapo a se selebre moun ki fè fyète l, se selebre moun ki bay vi yo pou li. Wi, selebre drapo, se selebre patriyotis ak detèminasyon Catherine Flon, Marie Claire Heureuse. Pou mwen, drapo a se angajman, kouraj gran fanm sa yo. Lidèchip, vizyon, Jean-Jacques Dessalines, Toussaint, Christophe, Petion senbolize drapo a. Wi ! pou mwen mesyedam sa yo se Libète, Egalite, Fratènite.

Konpatriyòt mwen yo,

Drapo ayisyen  an  se valè ajoute chak ayisyen pote pou kontribiye nan pwogrè moral, ekonomik politik  ak kiltirèl peyi a. Jean Price Mars ekri   : « La patrie haïtienne n’a pas été créée d’un seul coup et une fois pour toutes par les hommes  de 1804 : elle se crée sans cesse, chaque génération ayant le devoir d’ajouter son effort à ceux des générations précédentes pour le développement et la grandeur de la patrie. Tous ceux  qui ont créé des œuvres utiles et contribué, à l’avancement du pays sont des bienfaiteurs de la nation».

Wi,  zèv nou yo dwe  kenbe koulè wouj e ble a  djanm pou l pa janm  detenn ! Politik pou chanje lavi moun ki pi pòv se fil ki koud drapo a, fil sa detripe lè moun ki nan vilaj de dieu, Gran Ravin, Lasalin ap jwe marèl anba lapli kout bal, anba rigòl san, anba grif ensekirite alòske Otorite yo pa di anyen, anpil  Pati politik, pifò moun ki di yo nan òganizasyon  sosyete sivil,  moun sektè prive ak  dwazimen  kwaze  bwa  yo.   A qui profite ce crime ? A qui profite cette misère ? A qui profite cet abandon ?  Lè se kon sa  n  aji, pa gen pyès Libète, pa gen pyès Egalite, pa gen pyès Fratènite.

Etidyan, Inivèsitè,

 Fete drapo, se fete inivèsite. Fete Invèsite, se fete pwogrè. Wi, se sa drapo a ye. Se yon pwojè devlopman. E se ssa  Dantès Bellegarde te konprann ki fè l te mete fèt  inivèsite a menm lè ak pa drapo a. 

Nou reve ! Wi, nou bezwen yon inivèsite ki  ap fè rechèch, wi nou bezwen yon inivèsite ki ap fomè moun nan tout branch  lasyans. E se rechèch inivèsitè  yo ki pou gide politik piblik yo ! Yon Leta ki pa envesti nan rechèch nan MOVÈZ ETA !!!

Kite m di nou, selebre drapo a: Se Anténor Firmin, se Georges Anglade, Evelyne Trouillot, se Yanick Lahens, se Frankétienne, se Dany Laférriere, se Gary Victor, se Lyonel Trouillot. Wi, se sa drapo a. Se onè, se fyète, se reyalizayon, se richès kiltirèl, se nouvèl panse, se kreyativite. Wi, se sa drapo a.

C’est ça la République !  Se Amiral Kilick !  Se Jean Dominique ! se frè n ak sè n ki byen fòme nan dyaspora ki bezwen rantre vin envesti ! Se Ti solèy ki nan geto a, men ki  pa chwazi pran zam, e ki kwè lavi l ap chanje lè gwo solèy chanjman an  blayi sou tout pitit peyi  a!  Drapo a se pwofesè kap prepare jenerasyon gouvènè lawouze ki pral chanje  peyi a ! 

Chak jenerasyon dwe kontribiye nan pwogrè nasyon an, nan fyète drapo a.  Zansèt nou yo fè 1804, yo kreye libète, yo pwone egalite ak fratènite, yo fè fyète nou nan ede  peyi  Amerik latin yo pran endepandans yo, Jenerasyon Dumarsais Estimé a ba nou ekspozisyon bisantnè ak dwa vòt pou tout moun fi kou gason, Jenerasyon Manno Sanon an fè fyète nou nan koup dimonn, jenerasyon Avan 86 ba nou dwa lapawòl e retire n anba diktati. Chak Jenerasyon dwe patisipe nan byennèt nasyon an. Kisa Jenerasyon nou an ap pote? Èske n ap kite jenerasyon k ap vini yo sote jenerasyon pa nou ou an lè y ap gen pou fè menm egzèsis sa a? Sa n panse si n ta pote edikasyon de kalite pou tout timoun yo? Sa n panse si n ta pote Sant sante pou tout ayisyen  jis nan zòn ki pi rekile yo? Sa n panse si n  ta kòmanse edike  pèp la pou yo ka vote ak entèlijans ak bonjan  konviksyon? Sa n panse si boujwazi a  ta mete ansanm ak Leta pou kreye  kondisyon pou envestisman ak anplwa pou jèn yo? Wi, ki sa n ap fè ? ki sa n dwe fè ? Repons lan nan men moun k ap dirije yo, aktè politik yo, nan men boujwazi a, nan men pwofesè inivèsite yo, nan men jenès la, nan men enfliyansè nan men NOU  CHAK, nan men NOU TOUT.

Konpatriyòt mwen yo,

Sou lokipasyon, Jean- Price Mars, yon ayisyen otantik, eseye rale zòrèy ELIT AYISYÈN nan pou l fè l  responsabilite l. Li te kanpe devan yo e l di yo: « dites-vous bien que le seul étalon auquel on puisse mesurer la valeur d’une élite c’est son utilité sociale. Soyez une véritable élite par la valeur éprouvée de votre mérite intellectuel et moral qui doit aller s’agrandissant ». ! Wi ! Lè n ap suiv kondisyon vi pèp la, Jean- Price Mars gen rezon ! Lè nou  oblije goumen ak pèp la pou n konvenk li rete lakay li ! Lè n pa menm ka pwoteje li kont yon pandemi ki ka ravaje sosyete a ! Lè nou pa fòme pou l gen atitid ki kòrèk nan moman kon sa ! Lè n pa konstwi lopital pou li ! Lè n pa edike l pou n ka manipile l nan eleksyon,  Lè n pa defann li lè y ap maltrete l nan peyi vwazen ! Lè n pran kòb pou n bati lekòl pou timoun li pou n bati kay  pa n !  Lè n pa vle pwoteje l lè l ap pase bisantnè !  lè n bliye moun savyen yo, lè n abandone moun Matisan  yo, Lè nou mete zam nan men pitit li yo ! Wi, Wi mesyedam ! Jean-Price Mars gen rezon ! Ki itilite sosyal NOU ? 

« Soyez une véritable élite sociale en jetant des ponts entre la misère des humbles et votre aisance … » Wi, koute egzòtasyon sa a, Edmond Paul fè  nou, nou menm elit peyi Dayiti.

Pèp Ayisyen,

Sitwayen,

Gen yon nèg save ki di : Chak pèp gen  modèl dirijan li merite ! dirijan li deside genyen.  Pèp ayisyen, ou reskonsav modèl dirijan w yo. Jodi a, m ap di w sa : pa gen pyès peyi kote pèp jwenn sèvis si se pa yo ki egzije sèvis, pa gen pyès peyi kote pèp benefisye swen sante si yo pa leve kanpe pou egzije  dirijan yo bay sèvis. Pa gen pyès kote nan monn nan, yo sitire gouvènman fè sa yo vle …  wi, m ap di nou sa, nou pap jwenn kouran lakay nou, nou pap janm jwenn dlo potab lakay nou, nou pap janm jwenn bon lekòl pou timoun nou, nou  pap janm jwenn ANYEN si Nou pa  fòse dirijan nou yo trete n tankou moun. Si n pa leve pi bonè pase solèy la, blakawout fenk kare peze n nan domi.

 Lè w pa prepare, ou pa ansent pitit fi moun ! Olye w achte yon pitosen pou akouchman an fèt, w ap tann Sezaryèn… Se kounye a pou sezaryèn nan fèt…Se pou fanm pye long ak fanm pye kout leve kanpe pou pouse doktè a fè sezaryèn nan KOUNYE A !   KREYÒL PALE : KREYÒL AJI…

Pèp ayisyen,

Ayiti pa egziste sou papye, li egziste nan kè, nan nanm, chak grenn ayisyen otantik. Li egziste nan san zansèt nou yo. Ayiti pa egziste nan reyalite sa a.  Reyalite sa n ap viv la twò lèd, reyalite sa a kale twòp mizè, reyalite sa a pouse do twòp  jèn yo.  Wòl lidè yo se kreye yon reyalite ki agreyab.  M reve nou bati  yon Leta ki fò ! M reve yon nouvo sistèm edikatif kote tout moun gen menm chans ! M reve timoun nou  yo anbrase kilti nou, atache ak ewo yo! M reve nou gen yon sistèm sante k ap fonksyone kote doktè yo ap byen touche, kote laboratwa rechèch nou yo ap inove, ap envante! M reve Leta kontwole dwàn nan ak otorite, m reve yon Leta ki konprann enpotans kolektivite teritoryal yo, travay avèk yo pou desantralizasyon an pa yon senp mo ki egziste sèlman sou papye, men yon zouti pou byen jere komin yo, mwen reve yon Leta ki ap respekte enstitisyon demokratik yo, ki p ap chache kraze, men k ap organize eleksyon a lè, m reve yon diplomasi k ap pote vizyon nou sou politik entènasyonal, men ki p ap pote bòl ble nou bay moun. Mwen reve nou pami inivèsite ki pi konpetitif nan rejyon an! M reve yon gouvènman ki p ap sonje Akayè chak 18 me, ki p ap bloke pwojè ki ta dwe vin pou komin nan, men k ap travay ansanm ak Otorite lokal yo pou chanje lavi moun nan komin ki te resevwa kongrè pou kreye drapo sa a. Se pa rèv moun k ap dòmi, se rèv moun k ap panse e ki kwè li posib pou n retounen mentò, pou n retounen gran frè anpil peyi nan Amerik latin nan!

Pou mwen, selebre drapo a se reveye nasyon an ki pwolonje nan yon pwofon somèy dezespwa depi plizyè ane! Apre n fin jere kowonaviris la, DRAPO A DWE GIDE N NAN CHWA POLITIK N AP GEN POU N  FÈ!

Pèp Ayisyen,

Moun Akayè,

Moman n ap viv la egzije pou nou kolabore. KOLABORE se vèb nasyon yo konjige nan moman gwo epidemi. Nou dwe KOUTE KONSÈY OTORITE SANITÈ YO ! Respekte règ ijyèn yo  ak jès apwopriye pou n bare viris la. Plis pase 200 mil moun mouri nan anpil gwo peyi nan mond lan. Sonje peyi sa yo gen plis mwayen pase n, sonje yo pi byen prepare pase n ! Si Viris la ta pran pou sikile sou tout teritwa a ak nan tout ti kwen, ap gen twòp rèl ka Makorèl. Nou SWETE   moun k ap dirije montre plis imanite, pran desizyon ki pwouve lavi sitwayen yo pi enpòtan pase entèrè pèsonèl yo.

Pèp Ayisyen,

Gen yon pati nan im nasyonal peyi a ke nou pa dwe janm bliye. Pa janm bliye pawòl sa yo

Nou gen yon drapo tankou tout pèp,

se pou n renmen l, mouri pou li

se pa kado blan te fè N

Se san zansèt nou yo ki te koule

Pou nou kenbe drapo nou wo

Se pou nou travay met tèt ansanm

Pou lòt Peyi ka respekte l (…)

Bonne fête du drapeau à vous toutes et à vous tous !

Vous êtes la génération qui a l’obligation de contribuer à la gloire du Drapeau haïtien ! 

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *