Asistan Administratè USAID pou Amerik Latin ak Karayib la, John Barsa, Egzòte Lidè Ayisyen yo pou Antann yo

“Toutotan pa gen yo antant politik e toutotan kondisyon sekirite a pa amelyore, pèp ayisyen an pap ka jwenn tout avantaj pou li ta jwenn nan pwogram @USAID yo. Kle avni Ayiti nan men aktè politik yo. Yo dwe aji kounye a.” Se te yon tweet John Barsa asistan administratè USAID pou Amerik Latin ak …

Chanm Depite a nan Kongrè a, Apre yon Vòt, Remèt Sena a Atik sou Akizasyon Prezidan Trump la

Chanm Depite ameriken an vote mèkredi 15 janvye pou voye nan Sena a 2 chèf akizasyon ki enkilpe Prezidan Donald Trump pou abi pouvwa a ak kouche an kwa kont travay Kongrè a. Jean Robert Philippe di nou demach sa a louvri pòt la pou pwosè kont Prezidan Trump la ta kòmanse semen pwochèn nan.

Etazini: Kandida Pati Demokrat yo nan yon Deba nan Iowa Twoke Opinyon sou Divès Dosye Politik

Etazini-Politik: Kandida a la prezidans Pati Demokrat la te retwoure yo sou menm podyòm nan, nan sware madi 14 janvye a, nan eta Iowa, pou yon lòt deba kote yo bay opinyon yo sou divès kesyon ki gen rapò avèk politik Lèzetazini sou plan nasyoal e entènasyonal. Lyonel Desmarattes ap di nou plis.

Etazini: Kandida Demokrat yo Pral Twoke Kòn yo nan yon Lòt Deba

6 kandida Demokrat pou pòs prezidan an pral patisipe madi 14 janvye 2020 an, nan yon deba kote yo pral tope kòn yo sou gran dosye nasyonal e entènasyonal yo anvan elektè eta Iowa, ki nan santwès peyi a, jete bulten yo nan premye eleksyon primè pou ane elektoral sa a. Detay ak Lyonel Desmarattes.

Etazini: Chanm Depite a Ap Pare pou Remèt Sena a Atik sou Miz ann Akizasyon Prezidan Trump la

Prezidan chanm depite yo, Nancy Pelosi, ap pare pou voye atik sou Impeachment ou miz ann akizasyon Prezidan Donald Trump la nan Sena a yon fason pou senatè yo kapab kòmanse ak pwosesis jijman an. Chanm bas Kongrè a pral vote sou sa avan lontan. Lyonel Desmarattes ap prezante nou yon repòtaj.

FANM yon Òganizasyon Kap Defan Imigran Lanse Apèl pou Sipòte Demach pou Moun TPS Jwen yo Rezidans Pèmanan

Marleine Bastien, direktrils Famly Action Network Mouvment, FANM, ki baze nan eta Florid, lanse apèl pou tout moun nan tout eta isit Ozetazini, vin sipòtèè yon demach kote plizyè ògaznizasyon kap defann imigran mete tèt ansanm pou ankouraje Kongrè a pase yon lwa ki bay moun TPS yo rezidans .