Etazini: Prezidan Donald Trump ak Premye Dam Melania Trump Debite Jounen Fèt Nwèl la nan Legliz

Prezidan ameriken an, Donald Trump ak Premye dam Melania Trump debite jounen 25 desanm 2019 la nwèl la, nan Legliz afilye ki rele Southern Baptist Convention nan Miami, eta Florid avan pou yo te al kontinye selebre fèt la ak manje ansanm nan salon ki nan Club prive prezidan an.   Pastè nan legliz familial …

Etazini: Lidè Majorite a nan Sena a Di li Pral Korije Akizasyon Tètchat Demokrat yo Kont Prezidan Trump la

Lidè majorite Repibliken yo nan Sena a Di li Pral Korije Akizasyon Tètchat Demokrat yo Kont Prezidan Trump la. Plis detay ak Lyonel Desmarattes.

Etazini: 7 Kandida Demokrat Twoke Kòn yo nan yon Lòt Deba Trè Chofe

7 kandida Demokrat, ki te patisipe nan deba jedi 19 desanm 2019 la, twoke kòn nan rankont ki pi chofe moun janm wè Ozetazini kote yo abòde dosye ekonomi an, swen sante, refòm nan finansman kanpay elektoral, chanjman klima e latriye. Detay ak Serge Rodriguez.

Etazini: Prezidan Donald Trump Tounen 3èm Chèf Deta Ameriken Kongrè a Enkilpe

Apre vòt chanm bas Kongrè a ppou mete l ann akizasyon, Prezidan Donald Trump tounen 3èm chèf deta ameriken ki enkilpe nan listwa Etazini. Lyonel Desmarattes depi sal dè nouvèl la gen plis detay.

Etazini: Prezidan Chanm Depite a Pa Gen Angouman pou Voye Akizasyon Prezidan Trump la nan Sena a

Aprè vòt an favè kondanasyon Prezidan Trump lan, angouman pòt pawòl chanm bas la, Nancy Pelosi, pou pouswiv pwosesis jijman an ta sanblé refwadi. Kèk tan aprè chanm dè reprezantan an fin vote pou mete Prezidan Trump an akizasyon, prezidan chanm bas Kongrè, Nancy Pelosi, pa garanti si pwosesis la ap kontinye. Madan Pelosi refize …

Pwosè Prezidan Trump Ki Gen Pou Fèt nan Sena a Fè Tout Zye Brake sou Chèf Kou Siprèm nan Jij John Robert

Pwosè destitisyon prezidan Donald Trump la fè tout zye brake sou Jiji Kou Siprèm John Roberts, ke yon prezidan repibliken te nome. Sepandan, sè dènye tan, Jij Roberts fè kwè ke Kou Siprèm nan pa yon tribinal paspouki, men pito la pou sèvi kòm abit nan nempòt ka ki prezante devan li. Nan ka jijman …

Chanm Depite Ameriken an, Demokrat yo Kontwole, Enkilpe Prezidan Donald Trump

Chanm dè Reprezantan Etazini an ki gen Demokrat an majorite fè yon vòt ki apwouve 2 chèf dakizasyon yo lanse ofisyèlman kont Prezidan Donald Trump. Premye akizasyon an di Prezidan Trump komèt abi pouvwa. 2zyèm nan di li anpeche Kongrè a fè travay li lè yo tap mennen ankèt sou aksyon Prezidan an te komèt. …

Etazini-Impeachment: Aspè legal, Penal e Politik Pwosesis Miz ann Akizasyon Prezidan an

Yon nan pwen kap domine aktyalite a isit Ozetazini se miz ann akizasyon Prezidan ameriken an Donald Trump ke chanm bas la akize dèske li ta fè abi pouvwa a ak lòt ankò. Mèkredi 18 desanm nan Depite ap vote pou miz ann akizasyon Prezidan Donald Trump. Plis detay ak Jacquelin Belizaire sou dosye sa …

Siyati yon Pwotokòl Akò ak yon Gwoup Pwofesyonel Ayisyen pou Meyè Swen Ti-Granmoun

Met Renand Hedouville, pwotekte sitwayen nan peyi Dayiti nan tèt yon delegasyon te siyin yon pwotokòl akò ak yon gwoup pwofesyonel ayisyen ki fe pati Forever Young yon sant ki la pou pran swen grandèt ak moun ki andikape nan zòn Boston. Plis detay ak Mèt Hedouville.