Etazini Politik: Majorite Demokrat la nan Chanm Bas la ap Pare Chemen an pou Jiman Prezidan Trump

Donald Trump, 45èm prezidan Lèzetazini, byen kapab tounen 3èm lidè ameriken ki tonbe anba yon jijman pou vyolasyon konstitisyon an nan 243 zan istwa peyi a.

Etazini-Jijman Prezidan Trump: Deba sou Akizasyon yo Ranvwaye pou Vandredi Maten

Komisyon afè jiridik Chanm Depite a mete fen byen ta jedi 12 desanm nan deba ki t ap fèt nan kad faz final pwosesis ki pou debouche jijman Prezidan Donald Trump pou vyolasyon konstitisyon an.

Yon Vòt Posib Vandredi 13 Desanm nan sou Lis Akizasyon Ki Jistifye yon Jijman Kont Prezidan Trump

Komisyon Afè Jidisyè a nan Chanm Depite ameriken an pral vote, 13 desanm la, pou apwouve yon “lis akizasyon ofisyèl” kont Prezidan Donald Trump. Sa pral fèt nan moman Demokrat yo, ki gen majorite a nan Chanm Bas la, ap prese vit pou yo pini yon prezidan ki, daprè yo, komèt abidpouvwa.

2 Gran Chèf Dakizasyon nan Depozisyon Demokrat yo nan Chanm Bas la Kont Prezidan Trump

Demokrat yo nan chanm bas Etazini an ap finalize yon depozisyonn ki pral debouche sou jijman Prezidan Donald Trump pou vyolasyon konstitisyon an, yo te retni tout yon lis akizasyon k ap peze sou do chèf La Mezon Blanch la

Jijman Prezidan Trump la Baze sou 2 Akizasyon: Abidpouvwa, Blokaj Travay Kongrè a

Kimberly Whele, pwofesè syans politik nan Inivèsite Baltimore, deklare “desizyon Demokrat yo se yon jwèt entèlijan ki fè li difisil pou Repibliken yo iyore karaktè istorik sa k ap pase nan Kongrè a.”

Lidè Demokrat yo nan Kongrè Ameriken Ap Avanse ak Pwosesis ki Pral Debouche sou Jijman Prezidan Trump

Jerry Nadler, Prezidan Komisyon Afè Jiridik Chanm Bas la, deklare Prezidan Donald Trump “fè enterè pèsonèl li pase anvan enterè peyi a e li fè sa yon fason ki menase demokrasi nou an.”