Jijman Prezidan Trump la Baze sou 2 Akizasyon: Abidpouvwa, Blokaj Travay Kongrè a

Kimberly Whele, pwofesè syans politik nan Inivèsite Baltimore, deklare “desizyon Demokrat yo se yon jwèt entèlijan ki fè li difisil pou Repibliken yo iyore karaktè istorik sa k ap pase nan Kongrè a.”