Lidè Demokrat yo nan Kongrè Ameriken Ap Avanse ak Pwosesis ki Pral Debouche sou Jijman Prezidan Trump

Jerry Nadler, Prezidan Komisyon Afè Jiridik Chanm Bas la, deklare Prezidan Donald Trump “fè enterè pèsonèl li pase anvan enterè peyi a e li fè sa yon fason ki menase demokrasi nou an.”