Etazini-Jijman Prezidan Trump: Deba sou Akizasyon yo Ranvwaye pou Vandredi Maten

Komisyon afè jiridik Chanm Depite a mete fen byen ta jedi 12 desanm nan deba ki t ap fèt nan kad faz final pwosesis ki pou debouche jijman Prezidan Donald Trump pou vyolasyon konstitisyon an.

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *