Yon Vòt Posib Jedi 12 Desanm nan sou Lis Akizasyon Ki Jistifye yon Jijman Kont Prezidan Trump

Demokrat yo di Misye Trump komèt abidpouvwa tandiske Repibliken yo, bò kote pa yo, kritike pwosesis la kòmkwa li baze sou rezon politik.