"Komite pou Pwoteksyon Jounalis" Gen Gwo Kè-Sote devan Atak Laprès ap Sibi ann Ayiti

Komite pou Pwoteksyon Jounalis (KPJ), ki baze New York, di ogmantasyon vyolans sou jounalis ann Ayiti pandan y ap egzèse pwofesyon yo se yon sous gwo preokipasyon….