Pwosè destitisyon prezidan Donald Trump la fè tout zye brake sou Jiji Kou Siprèm John Roberts, ke yon prezidan repibliken te nome.
Sepandan, sè dènye tan, Jij Roberts fè kwè ke Kou Siprèm nan pa yon tribinal paspouki, men pito la pou sèvi kòm abit nan nempòt ka ki prezante devan li.
Nan ka jijman prezidan Donald Trump nan Sena a, se Jij Robert kap fè jijman e senatè yo ki an majorite repibliken ap la kòm manm jiri kap genyen pou  di si prezidan an koupab ou non.   
Mèkredi 18 desanm nan chanm depite a nan Kongrè te vote pou mete prezidan an akizasyon pou abid pouvwa ak ak obstriksyon nan travay Kongrè a ki tap mennem envestigasyon sou li.

Leave a comment

Your email address will not be published.