Yon Demach nan Kongrè a pou Moun Ki Gen TPS yo Jwenn Rezidans Pèmanan

Oganizasyon defansè dwa imigran yo rankontre senatè ak depite nan Kongrè a kote obejektif yo se rive fè pase yon pwojè lwa pou moun ki gen TPS yo jwenn rezidans pèmanan. Marleine Bastien, direktris FANM, Family Action Network Mouvement ak Farah Larieux, te pale nan mikwo Arthur Jean Pierre.