Entèvyou ak JP Michel, Chairman NAAHP, yon Òganizasyon Pwofesyonèl Ayisyen-Ameriken

NAAHP se yon òganizasyon ki konekte anpil pwofesyonèl ayisyen. Li òganize yon konferans chak ane pou fasilite boukantay lide ant manm pwofesyonèl ak antreprenè-li ki soti nan Diaspora ak ann Ayiti. Ane sa a, tèm nan sete Haiti Forward, Ayiti ann avan. Chairman JP Michel reponn kesyon Serge F Michel.