Radyoskopi Selebrasyon "Thanksgiving Day" Ou Jounen Aksyon de Gras Ozetazini

Jou Aksyon de Gras la ofri Ameriken yo yon okazyon pou yo di Bondye mèsi pou benediksyon li yo; se yon jounen kote manm divès kominote rasanble pou youn di tout apresyasyon li genyen pou lòt e mete aksyon sou sa ki ini yo…