Chanm Bas Kongrè Ameriken an Adopte yon Lwa pou Prezidan Trump Mande Kongrè a Avan li Fè Lagè ak Iran

Chanm depite Etazini an, Demokrat yo kontwole, adopte yon rezolisyon ki mande pou Prezidan Donald Trump jwenn pèmisyon nan men Kongrè a anvan li anvizaje yon operasyon militè kont Iran. Mezi la pa gen fòs yon lwa men li nesesè dapre prezidan chanm bas Nancy Pelosi. Plis detay ak Serge Rodriguez.