Komisyonè Ameriken Dorijinn Ayisyèn Jean Monestime Kandida pou Majistra Miami Dade

Komisyonè ameriken dorijinn Ayisyèn Jean Monestime ap pare pou al dèyè yon manda pou l vinn majistra awondisman Miami Dade. Li nan mikwo Serge Francois Michel.

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *