Etazini-Politik: Dosye Jijman Prezidan Donald Trump la Ale Devan Sena a

Pèsonalite ki va prezide jijman an, se Prezidan Kou Siprèm nan, John Roberts. Tou lè 100 manm Sena a pral sèvi kòm manm yon jiri pou deside si Prezidan Trump koupab ou pa.