Prezidan Kou Siprèm Etazini an John Roberts Prete Sèman nan Kad Jijman Prezidan Trump nan Sena a

Prezidan Kou Siprèm Etazini an John Roberts prete sèman ansanm ak 100 manm Sena a nan kad jijman ki pral fèt kont Prezidan Trump ki enkilpe pou abi pouvwa ak kouche ankwa kont travay kongrè a. Jean Robert Philippe di nou pwosè sa a kapab dewoule semen pwochèn nan.