Vòt nan Sena a sou Akò Komèsyal ak Amerik Dinò a Se yon Kokenn Viktwa pou Administrasyon Trump la

Prezidan Donald Trump ranpòte yon kokenn viktwa nan gran kò a ki vote pak komèsyal ak amerik dinò a. Trete sa a mete akote akò ALENA a, ki te anvigè pandan plis pase 2 dizèn lane nan. Serge Rodriguez ap devlope pwen sa a pou nou depi sal dè nouvèl la