Siyati yon Pwotokòl Akò ak yon Gwoup Pwofesyonel Ayisyen pou Meyè Swen Ti-Granmoun

Met Renand Hedouville, pwotekte sitwayen nan peyi Dayiti nan tèt yon delegasyon te siyin yon pwotokòl akò ak yon gwoup pwofesyonel ayisyen ki fe pati Forever Young yon sant ki la pou pran swen grandèt ak moun ki andikape nan zòn Boston. Plis detay ak Mèt Hedouville.